Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Số 413B đường Bà triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

1. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất 02 khu đất tại khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt cụ thể như sau:

1.1. Khu 1: Quyền sử dụng đất khu đất thu hồi của Công ty cổ phần hóa chất Vĩnh Thịnh tại khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn: (gồm 04 lô: Từ lô số 103 đến lô số 106).

a) Vị trí khu đất: Khu đất thuộc thửa đất số 103, 104, 105, 106, tờ bản đồ số 16, thị trấn Hữu Lũng tại đường Hoàng Đình Kinh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn;

b) Diện tích khu đất bán đấu giá: 400m2, mỗi lô có diện tích 100m2

c) Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị;

d) Giá khởi điểm của mỗi lô: 4.500.000 đ/m2 x 100m2 = 450.000.000 đồng/lô (Bốn trăm năm mươi triệu đồng chẵn trên một lô).

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất)

1.2. Khu 2: Quyền sử dụng đất khu đất tại đường Chi Lăng, khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

a) Vị trí khu đất: Khu đất tại đường Chi Lăng, đoạn từ ngã 3 đường Hoàng Đình Kinh giao đường Chi Lăng đến hết địa phận thị trấn Hữu Lũng giáp xã Đồng Tân, thuộc thửa đất số 83, tờ bản đồ số 15 thị trấn Hữu Lũng, mảnh trích đo địa chính số 33-2016 do Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hữu Lũng lập ngày 05/8/2016;

b) Diện tích khu đất: 145m2;

c) Mục đích sử dụng đất sau khi đấu giá: Đất ở tại đô thị;

d) Giá khởi điểm của toàn bộ khu đất:

20.000.000 đ/m2 x 145m2 = 2.900.000.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn).

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất)

2. Khách hàng có nhu cầu mua tài sản phải nộp các khoản sau

  a) Phí tham gia đấu giá:

- Khu 1: 200.000đ/1 hồ sơ đăng ký/1 lô (Hai trăm nghìn đồng chẵn).

- Khu 2: 500.000đ/1 hồ sơ đăng ký (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

b) Tiền đặt trước:

- Khu 1: 60.000.000đ/1 hồ sơ đăng ký/1 lô (Sáu mươi triệu đồng chẵn).

- Khu 2: 400.000.000đ/1 hồ sơ đăng ký (Bốn trăm triệu đồng chẵn).

3. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ và xem tài sản

a) Tham khảo hồ sơ (trong giờ hành chính): Từ ngày 23/02/2017 đến 11 giờ 00 phút ngày 28/3/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Lạng Sơn.

b) Xem tài sản: Từ ngày 23/02/2017 đến ngày 26/3/2017 tại nơi có khu đất, địa chỉ: Khu Tân Mỹ II, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

4. Thời hạn, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 23/3/2017 đến 16 giờ 00 phút ngày 28/3/2017 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

5. Thời gian, địa điểm bán đấu giá: Vào 9 giờ 00 phút ngày 29/3/2017 tại Hội trường UBND huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn, Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0253.717.994 hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, Số ĐT: 0253. 827.468 ./.