Đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội

Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 322, tờ bản đồ số 06 tại xóm Hoa Thám, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 1.719.390.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm mười chín triệu, ba trăm chín mươi nghìn đồng). Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác theo quy định.

3. Đăng ký đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 18/11/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 05/12/2016.

5. Bán hồ sơ và nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 24/11/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 08/12/2016.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.