Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 15, tờ bản đồ số 09, diện tích 202m2 tại xóm 1, thôn La Tinh, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 1.361.195.605 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm sáu mươi mốt triệu, một trăm chín mươi lăm nghìn, sáu trăm linh năm đồng). Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác theo quy định.

3. Đăng ký đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 12/12/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 22/12/2016.

5. Bán hồ sơ, thu tiền đặt trước: Đến hết ngày 15/12/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 26/12/2016.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.