Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền lô đất tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá tài sản bảo đảm do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Hà Tĩnh ủy quyền, tài sản bán đấu giá:
Đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền lô đất tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

1/. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền lô đất có diện tích 120 m² .GCNQSD đất số AO 304290 do UBND thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 17/3/2009. Thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

Địa chỉ thửa đất: Khối phố 5, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.

2/. Quyền sử dụng đất lô đất có diện tích 7.495 m².GCNQSD đất số AB 226401 do UBND thành phố Hà Tĩnh cấp ngày 31/12/2004 mang tên Công ty CP thương mại tổng hợp Lý Thanh Sắc. Thời hạn sử dụng đất: 50 năm kể từ ngày 17/5/2004.

Địa chỉ thửa đất: phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.

 * Giá khởi điểm 2 tài sản trên : 18.000.000.000đ (Mười tám tỷ đồng)

* Tiền đặt trước: 2.700.000.000 đồng/ hồ sơ tham gia.

* Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ hồ sơ tham gia.

* Thời gian xem tài sản, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: từ ngày thông báo đến 16 giờ, ngày 16/02/2017, tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

* Tổ chức phiên đấu giá vào ngày 17/02/2017, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh.

Địa chỉ: Số 166, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điện thoại: 0393.579999 hoặc số 0913.846585 ( gặp anh Long )

Website: http://daugia.hatinh.gov.vn