Đấu giá quyền sử dụng đất và CTXD tại TX.Sơn Tây, Hà Nội

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank - Chi nhánh Hồng Hà ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 983 588     ĐT: 02106 266 699 - 02106 555 556

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank- Chi nhánh Hồng Hà, Số 24-26, Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 063564, tờ bản đồ số 00, diện tích 31.189,9m2 đất đầu tư xây dựng khu du lịch, dịch vụ sinh thái, thời hạn sử dụng đến ngày 16/3/2054, nguồn gốc sử dụng đất Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tây cấp ngày 16/11/2006 cho Công ty Cổ phần Thiên Đức, tại Khu Gò Sỏi, Đồng Thả, Đồng Đằng, Đồi Cúc, xã Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây (Nay là phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội), chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 3803/17/CT/GL-HNO, ngày 03/04/2017).

3.2. Giá khởi điểm: 34.499.191.500đồng, tiền đặt trước 3.449.919.150 đồng, phí hồ sơ đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ. Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 18, 19, 20/04/2018, tại Khu Gò Sỏi, Đồng Thả, Đồng Đằng, Đồi Cúc, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 24/04/2018, tại Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group hoặc Agribank - Chi nhánh Hồng Hà.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 24, 25, 26/04/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty HD Đấu giá Quốc gia Group số1260202010560, tại Agribank - Chi nhánh Hồng Hà.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

7.1. Thời gian đăng ký: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 24/04/2018, tại Công ty Hợp danh Đấu giá Quốc gia Group hoặc Agribank - Chi nhánh Hồng Hà.

7.2. Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 14h00 ngày 27/04/2018, tại Agribank - Chi nhánh Hồng Hà, số 24-26, Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Hợp danh đấu giá Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh Hồng Hà, Số 24-26, Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. ĐT: 0439263454.