Đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại tỉnh Bình Dương

(BĐT) - Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Miền Nam thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

1. Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại thửa đất số 92, tờ bản đồ số 17 (D3), phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. DT đất: 1.132,8 m2; DTSD công trình xây dựng: 1.102,9 m2.

2. Giá khởi điểm: 9.669.841.062 đồng.

3. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký và nộp tiền đặt trước (cọc): Từ ngày  04/11/2016 đến 09 giờ 00, ngày 05/12/2016.

4. Dự kiến đấu giá: 09 giờ 00, ngày 16/12/2016.

Tham khảo hồ sơ chi tiết tại Công ty CP Dịch vụ Đấu giá Miền Nam, Tầng 6, Tòa nhà M-H, số 728 - 730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TP. HCM. ĐT: 0903835468.