Đấu giá Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại Q5, TP.HCM

(BĐT) - Chi nhánh miền Nam Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An  thông báo bán đấu giá tài sản lần 02 như sau:

 1. Tài sản bán đấu giá: Các quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất gồm:

1.1 Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại số 54 (Trệt + lầu 1) đường Nhiêu Tâm, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/8/1998, có số hồ sơ gốc: 10219/98. Hiện trạng thực tế theo Bản vẽ hiện trạng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Phòng Quản lý đô thị Quận 5 xác nhận, cụ thể như sau:

Đất ở:

Nhà ở:

Diện tích: 136,1 m2

Tổng diện tích sử dụng: 185,5m2

Hình thức sử dụng: chung

Diện tích xây dựng chung: 136,1 m2

Thửa đất số: BK.1029

Diện tích tầng 1: 74,39 m2

Tờ bản đồ: 3 Hộ 10 Chợ Lớn – Chợ Quán

Diện tích tầng 2: 99,84 m2

 

Diện tích sử dụng chung được phân bổ ở tầng 1: 10,82 m2

 

Diện tích lấp ô trống không được công nhận: 6,03 m2

1.2 Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại số 54 (Lầu 2+3) đường Nhiêu Tâm, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/01/1998, có số hồ sơ gốc: 2318/98. Hiện trạng thực tế theo Bản vẽ hiện trạng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Phòng Quản lý đô thị Quận 5 xác nhận, cụ thể như sau:

Đất ở:

Nhà ở:

Diện tích: 136,1 m2

Tổng diện tích sử dụng: 243,62m2

Hình thức sử dụng: chung

Diện tích xây dựng chung: 136,10 m2

Thửa đất số: BK.1029

Diện tích sử dụng chung được phân bổ ở tầng 1: 11,05 m2

Tờ bản đồ: 3 Hộ 10 Chợ Lớn – Chợ Quán

Diện tích tầng 3: 117,27 m2

 

Diện tích tầng 4: 60,7 m2

 

Diện tích chủ hộ tự làm có phép ở tầng 4: 54,6 m2

1.3 Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại số 56 (Trệt sau) đường Nhiêu Tâm, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 20/8/2002, có số hồ sơ gốc: 18165/2002. Hiện trạng thực tế theo Bản vẽ hiện trạng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Phòng Quản lý đô thị Quận 5 xác nhận, cụ thể như sau:

Đất ở:

Nhà ở:

Diện tích: 139,44 m2

Tổng diện tích sử dụng: 63,7 m2

Hình thức sử dụng: chung

Diện tích xây dựng chung: 139,44 m2

Thửa đất số: BK.419

Diện tích sử dụng chung được phân bổ ở tầng 1: 3,18 m2

Tờ bản đồ: 3 Hộ 10 Chợ Lớn – Chợ Quán

Diện tích tầng 1: 35,02 m2

 

Diện tích lửng gỗ đã tháo dỡ có trong chủ quyền: 25,5 m2

1.4 Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng tại số 56 (Lầu 2 sau) đường Nhiêu Tâm, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh được cấp theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  do UBND Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/10/2001, có số hồ sơ gốc: 22875/2001. Hiện trạng thực tế theo Bản vẽ hiện trạng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đã được Phòng Quản lý đô thị Quận 5 xác nhận, cụ thể như sau:

Đất ở:

Nhà ở:

Diện tích: 139,44 m2

Tổng diện tích sử dụng: 79,48 m2

Hình thức sử dụng: chung

Diện tích xây dựng chung: 139,44 m2

Thửa đất số: BK.419

Diện tích sử dụng chung được phân bổ ở tầng 1: 2,27 m2

Tờ bản đồ: 3 Hộ 10 Chợ Lớn – Chợ Quán

Diện tích tầng 3: 45,78 m2

 

Diện tích lửng gỗ đã tháo dỡ có trong chủ quyền: 31,43 m2

 - Giá khởi điểm: 24.224.000.000 VNĐ (Hai mươi bốn tỷ hai trăm hai mươi bốn triệu đồng).

- Lệ phí trước bạ và các lệ phí khác (nếu có) phát sinh trong quá trình làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản mua trúng đấu giá: Người mua được tài sản bán đấu giá có nghĩa vụ nộp theo quy định pháp luật.

- Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 3.633.600.000 đồng (Ba tỷ sáu trăm ba mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng) tương đương với 15% giá khởi điểm.

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản bán để đảm bảo thi hành án.

2. Thời gian tham khảo và bán hồ sơ: Từ ngày 09/12/2016 đến ngày 28/12/2016 (trong giờ hành chính) tại: Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn Đô, 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Trung tâm Giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An; Tầng 6, số 04 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

3. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 08/12/2016 đến ngày 08/01/2017 tại nơi có tài sản:

- Số 54 (Trệt + Lầu 1) đường Nhiêu Tâm, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số 54 (Lầu 2 + 3) đường Nhiêu Tâm, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Số 56 (Trệt sau) đường Nhiêu Tâm, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

     - Số 56 (Lầu 2 sau) đường Nhiêu Tâm, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời gian, nộp tiền đặt trước và làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 09/12/2016 đến ngày 28/12/2016 Trong giờ hành chính) tại: Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn Đô, 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh và Trung Tâm Giao dịch Công ty Cổ phần Đấu giá Thành An - Tầng 6, số 04 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 15h30 phút, ngày 11/01/2017 tại: Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn Đô 348  Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

 Mọi chi tiết xin liên hệ:

Tầng trệt Block B, Chung cư Vạn Đô, 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0462928913, ĐT : 08 6683 6078.