Đấu giá quyền sử dụng đất thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 185m2 đất ở và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 10(1), tờ bản đồ số 15 tại địa chỉ thôn Bát Tràng, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 1.526.382.966 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, năm trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm tám mươi hai nghìn, chín trăm sáu mươi sáu đồng). Mức giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật.

3. Đăng ký đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 06/9/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 16/9/2016.

5. Bán hồ sơ, thu tiền đặt trước: Đến hết ngày 08/9/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 20/9/2016.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536.