Đấu giá quyền sử dụng đất thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN (Lần 9)

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên thi hành án là: Quyền sử dụng 01 thửa đất có diện tích 462m2 và tài sản trên đất là nhà ở cấp 4, công trình phụ trợ, cây cối…vv thuộc tờ bản đồ số PL7 thửa số 183; địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Giá khởi điểm: 398.000.000 đồng (ba trăm chín mươi tám triệu đồng).

- Thời hạn tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá đến hết 11h00ˊ ngày 28/02/2017; Nộp tiền đặt trước cùng ngày,  thời gian trước 16h00,´

- Phí tham gia đấu giá : 200.000 đồng/1hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng),

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng).

- Tổ chức xem tài sản: khi khách hàng có nhu cầu xem tài sản,

- Dự kiến tổ chức chức bán đấu giá vào 14h00´ ngày 01/3/2017 (thứ tư),

- Địa điểm bán đấu giá: Hội trường tầng 2 - Sở Tư pháp Hà Nam.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản xin mời liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp Hà Nam), đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, để được hướng dẫn chi tiết và thực hiện việc đăng ký tham gia.

Số điện thoại: 03513.845.968