Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CP ĐẤU GIÁ VIỆT Á tổ chức bán đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án như sau:

    1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất  và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 338 tờ bản đồ số 06, diện tích 622m2, tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số D0199015, vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00199.QSDĐ do UBND huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội cấp ngày 16/02/1995.

    2. Giá khởi điểm: 293.096.191 đồng.

(Bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn, một trăm chín mươi mốt đồng).

    3. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 27/04/2016 đến ngày 13/05/2016.

    4. Thời gian xem tài sản: Từ ngày 09/05/2016 đến ngày 23/05/2016.

    5. Thời gian nhận hồ sơ và thu tiền đặt trước: Từ ngày 18/05/2016 đến 16h ngày 25/05/2016.

     6. Phiên đấu giá được tổ chức vào ngày 03/06/2016.

Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty CP Đấu giá Việt Á

Địa chỉ: P304 số 88 phố Phạm Ngọc Thạch, phường Trung Tự, quận Đống Đa, TP.Hà Nội

Điện thoại: 04.37965198/ Fax: 04.37965199.