Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội

Công ty CP Đầu tư, Thương mại & Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại thửa đất số 74; tờ bản đồ số 33 thôn Thanh Trí, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội (Có sơ đồ kèm theo).

2. Giá khởi điểm: 552.350.881 đồng (Bằng chữ: Năm trăm năm mươi hai triệu, ba trăm năm mươi nghìn, tám trăm tám mươi mốt đồng).

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Hạn cuối ngày 22/4/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Từ ngày 08/4 đến hết ngày 17/5/2016.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 04/5/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 19/5/2016.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: tầng 7 Tòa nhà Nam Hải - Khu đô thị Vĩnh Hoàng - Quận Hoàng Mai – TP. Hà Nội. ĐT: 04.62843536