Đấu giá quyền sử dụng đất tại vị trí xen kẹp, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo về việc tiếp tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình và cá nhân làm nhà ở tại vị trí xen kẹp xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, quỹ đất năm 2013 gồm 23 lô. Cụ thể như sau:

* Vị trí 2: 13 lô

+ Tờ bản đồ PL01 thửa 268 (xóm 6 - Đọi Tam) gồm 01 lô: Lô D6

+ Tờ bản đồ PL01 thửa 354 (xóm 6 - Đọi Tam) gồm 01 lô: Lô số 1

+ Tờ bản đồ PL01 thửa 358 (xóm 5 - Đọi Tam) gồm 02 lô: Lô số H1 và H2

+ Tờ bản đồ PL08 thửa 132 (thôn Đọi Lĩnh) gồm 01 lô: Lô số 4

+ Tờ bản đồ PL08 thửa 14,15 (thôn Đọi Trung) gồm 04lô: Lô số C3 đến C6

+ Tờ bản đồ PL08 thửa 76,77 (thôn Đọi Lĩnh) gồm 04 lô: Lô số 1 đến số 4

- Giá khởi điểm: 500.000 đồng/m2

* Vị trí 3: 07 lô

+ Tờ bản đồ PL01 thửa 268 (xóm 6, Đọi Tam) gồm 05 lô: Lô số D1 đến D5

+ Tờ bản đồ PL11 thửa 112 (thôn Đọi Lĩnh) gồm 01 lô: Lô số 1

+ Tờ bản đồ PL11 thửa 109 (thôn Đọi Lĩnh) gồm 01 lô: Lô số 1

- Giá khởi điểm: 400.000 đồng/m2

* Vị trí 4: 03 lô

+ Tờ bản đồ PL01 thửa 61 (xóm 6 - Đọi Tam) gồm 02 lô: Lô số F1 và F2

+ Tờ bản đồ PL08 thửa 12 (thôn Đọi Trung) gồm 01 lô: Lô số B3

Giá khởi điểm: 300.000 đồng/m2

1. Thời gian tiếp nhận khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

 Khách hàng có nhu cầu đến UBND xã Đọi Sơn hoặc Trung tâm dịch vụ

bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam để nhận mẫu đơn và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá. Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô ở một vị trí, nhiều vị trí khác nhau trong một khu vực. Đăng ký tham gia tại vị trí nào thì đấu giá tại vị trí đó.

- Thời hạn cuối cùng nộp đơn đăng ký đến 11h00’ ngày 27/02/2017.

- Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1lô (Số tiền này không được hoàn lại)

- Thời gian thu tiền đặt trước: Từ 8h00’ đến hết 11h30’ ngày 27/02/2017            

- Số tiền đặt trước: 5.000.000 đồng/1lô (Năm triệu đồng)        

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 8h00’ ngày 28/02/2017 (Thứ ba)

- Địa điểm: Hội trường UBND xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên.

Mọi tổ chức cá nhân có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  để được hướng dẫn./.

Điện thoại: 0351.3.845.968.