Đấu giá quyền sử dụng đất tại TX Gia Nghĩa, Đắk Nông

(BĐT) - Công ty TNHH MTV đấu giá Lê Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản như sau: