Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vĩnh Long ủy quyền như sau: