Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Lạng Sơn, Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn ủy quyền như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn (Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất khu đất tập thể Trường Mầm Non 8-3, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Cụ thể như sau:

3.1. Khu đất có tổng diện tích 345,0 m2 chia làm 03 lô đất ở liền kề thuộc tờ bản đồ số 05 phường Chi Lăng, gồm:

Lô 01: Diện tích đất đấu giá: 91,8 m2; Đơn giá khởi điểm cho 1m2 đất: 32.000.000 đồng; Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 2.937.600.000 đồng (Hai tỷ, chín trăm ba mươi bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng chẵn).

Lô 02: Diện tích đất đấu giá: 91 m2; Đơn giá khởi điểm cho 1m2 đất: 30.000.000 đồng; Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 2.730.000.000 đồng (Hai tỷ, bảy trăm ba mươi triệu đồng chẵn).

Lô 03: Diện tích đất đấu giá: 162,2 m2; Đơn giá khởi điểm cho 1m2 đất: 30.000.000 đồng; Tổng giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất: 4.866.000.000 đồng (Bốn tỷ, tám trăm sáu mươi sáu triệu đồng chẵn).

3.2. Nguồn gốc tài sản: Khu đất do UBND thành phố Lạng Sơn quản lý. Khu đất có mặt bằng, cơ sở hạ tầng.

3.3. Vị trí: Khu đất có vị trí 02 mặt đường (đường Hoàng Diệu + đường Phạm Ngũ Lão) thuộc khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Theo Mảnh trích đo số 99 do Công ty Cổ phần Tư vấn Môi trường Lạng Sơn lập ngày 28/7/2017 và đã được Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn thẩm định ngày 18/8/2017, vị trí tiếp giáp như sau:

- Phía Đông: Giáp khu dân khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng.

- Phía Tây: Giáp đường Phạm Ngũ Lão.

- Phía Nam: Giáp đường Hoàng Diệu.

- Phía Bắc: Giáp khu dân cư khối Cửa Bắc, phường Chi Lăng.

3.4. Hiện trạng khu đất: Trên khu đất có một khu nhà tập thể cấp 4 (nhà loại 3) đã xuống cấp của 06 hộ gia đình giáo viên trường Mầm non 08/3; hiện nay các hộ đã di chuyển, trả lại mặt bằng cho UBND thành phố Lạng Sơn.

3.5. Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

3.6 Nghĩa vụ nộp các loại phí, lệ phí trước bạ do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

(Giá khởi điểm 03 lô đất trên chưa bao gồm nghĩa vụ tài chính về đất)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 25/12/2017 đến ngày 29/12/2017 tại khu đất tập thể Trường Mầm Non 8-3, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô (Năm trăm nghìn đồng chẵn).

b. Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng/01 hồ sơ/01 lô (Bốn trăm triệu đồng chẵn).

Khoản tiền đặt trước của khách hàng được nộp vào tài khoản số 229704070006688 của Trung tâm tại Ngân hàng Thương mại cổ phần phát triển TP. Hồ Chí Minh (HD Bank) chi nhánh Lạng Sơn hoặc tài khoản số 005572883456 của Trung tâm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn từ ngày 02/01/2018 đến ngày 04/01/2018

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

a. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá  (trong giờ hành chính): Từ ngày 15/12/2017 đến ngày 02/01/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

b. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giao đất ở theo quy định của Luật đất đai năm 2013, có đủ năng lực hành vi dân sự; Tổ chức có chức năng đầu tư kinh doanh bất động sản. Người đại diện của tổ chức đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự, có giấy tờ chứng minh hợp pháp là người đại diện cho tổ chức đó.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá có đầy đủ điều kiện trên thì đến Trung tâm đăng ký tham gia đấu giá. Nhận hồ sơ tại Trung tâm trong thời hạn thông báo . Hồ sơ gồm:

+ Đối với Hộ gia đình, cá nhân: Bản sao có chứng thực Sổ hộ khẩu và Bản sao có chứng thực CMND còn được lưu hành theo quy định của pháp luật; Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá.

+ Đối với Tổ chức: Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền hoặc Giấy đăng ký kinh doanh bất động sản, đã nộp lệ phí môn bài năm 2017, bảo đảm việc kinh doanh bất động sản còn đang hoạt động tại thời điểm bán đấu giá. Mỗi tổ chức có nhiều đơn vị thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành;

+ Đã nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định. Trong trường hợp không nộp tiền đặt trước thì không đủ điều kiện để tham gia đấu giá.

- Người tham gia đấu giá cam kết thực hiện đầy đủ những quy định tại Quy chế bán đấu giá của Trung tâm ban hành.

- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền (có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật) cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá và nộp Giấy ủy quyền cho Trung tâm trong giờ hành chính theo thời hạn quy định từ ngày 02/01/2018đến ngày 04/01/2018 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 phút ngày 05/01/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

8. Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá 

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng, công khai giá khởi điểm tài sản.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (Số 413B đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.717.994) hoặc Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lạng Sơn (Số 30, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, số ĐT 0205.3.870.985)./.