Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Bạc Liêu, Bạc Liêu

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá Xuyên Á thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

Tài sản bán đấu giá: QSDĐ thửa đất số 63, tờ bản đồ số 36 tại Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Khu đất thu hồi quyền thuê đất trước thời hạn của Doanh nghiệp Tư nhân Kim Thu).

- Diện tích khu đất: 783,91m2

- Mục đích sử dụng đất: Đất chợ (Cấm xây dựng các công trình: Nhà xưởng và các công trình sai chức năng theo Chứng chỉ quy hoạch số 04/CCQH-SXD ngày 02/06/2017 của Sở Xây Dựng).

- Hình thức sử dụng đất: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

Giá khởi điểm: 6.716.994 đồng/m2

Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 02/03/2018 đến 08h ngày 21/03/2018 tại VPĐD Cty TNHH Đấu Giá Xuyên Á tại Bạc Liêu, số 12 đường Ninh Bình, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Thời gian, địa điểm xem tài sản bán đấu giá: từ ngày 19/03/2018 đến 09h ngày 21/03/2018 tại phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Thời hạn, địa điểm bán đấu giá: Lúc 08h ngày 22/03/2018 tại VPĐD Cty TNHH Đấu Giá Xuyên Á tại Bạc Liêu, số 12 đường Ninh Bình, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Tiền đặt trước: 789.828.000 đ (Bảy trăm tám mươi chín triệu tám trăm hai mươi tám ngàn đồng).

Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 16/03/2018 đến 09h ngày 21/03/2018.

Hình thức nộp tiền: Chuyển khoản vào chủ tài khoản Công Ty TNHH Đấu Giá Xuyên Á, số tài khoản 0441000701151 NH TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Lý Thường Kiệt Quận Tân Bình, Tp HCM.

Phí bán hồ sơ: 1.000.000 đ/hs

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín không hạn chế số vòng đấu.

Phương thức đấu: Đấu giá lên.

Đối tượng được tham gia đấu giá, điều kiện được tham gia đấu giá:

Đối tượng tham gia đấu giá:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất và đủ điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trừ những người không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và theo quy định của pháp luật.

Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức đấu giá tài sản quy định trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng dự án đầu tư được phê duyệt (nếu có) khi trúng đấu giá.

- Điều kiện về năng lực tài chính để đảm bảo việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định như sau:

+ Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 hécta.

+ Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

- Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Một hộ gia đình chỉ được cử một cá nhân đại diện tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai doanh nghiệp trở lên cùng thuộc một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ với công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải có báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận để chứng minh năng lực tài chính và nộp cho đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất để xét điều kiện được tham gia đấu giá.

Mọi chi tiết xin liên hệ VPĐD Cty TNHH Đấu Giá Xuyên Á tại Bạc Liêu số 12 đường Ninh Bình, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu sđt 0908432774 gặp Anh Sơn