Đấu giá Quyền sử dụng đất tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá Cửu Long thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Tài sản: QSDĐ theo giấy chứng nhận QSDĐ số AC270278, số vào sổ cấp GCN số: H00866/484/QĐ-UB(TP) do UBND TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 11/7/2005. Thửa đất số: 174A tờ bản đồ số 6. Địa chỉ thửa đất: Tổ 8 - Trà Bá. Diện tích 171 m2. Bằng chữ: Một trăm bảy mốt mét vuông. Hình thức sử dụng: Riêng 171m2. Mục đích sử dụng: 75,6 m2 đất ở ; 95,4 m2 nông nghiệp. Thời hạn sử dụng: Đất ở lâu dài; Đất nông nghiệp đến 10/2043. Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng.

Giá khởi điểm tài sản: 395.000.000 đồng.

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày đăng báo đến 10 giờ 30 phút, ngày 06/03/2017.

Thời gian hướng dẫn xem tài sản: 10 giờ 00 phút, ngày 03/03/2017.

Thời gian kết thúc nhận hồ sơ và tiền đặt cọc mua tài sản: Đến hết 16 giờ 30 phút, ngày 06/03/2017.

Ngày đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 17/03/2017.

Địa điểm đấu giá: Số 1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, TP. HCM.

Thông tin Liên hệ: Mr. Dũng 0968882035.