Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản như sau: