Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

(BĐT) - Công ty TNHH đấu giá Cửu Long thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Tài sản: Tài sản 01: Quyền sử dụng 260 m2 đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 290984, số vào sổ cấp giấy: 02083 QSDĐ/3741/2003/QĐ_UB (TX) do UBND thị xã Bạc Liêu (nay là thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 11/11/2003; trong đó: 120m2 đất ở và 140m2 đất vườn và Tài sản 02: Quyền sử dụng 375 m2  đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Y 297405, số vào sổ cấp giấy: 02088 QSDĐ/3669/2003/QĐ_UB(TX) do UBND thị xã Bạc Liêu (nay là thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cấp ngày 07/11/2003; trong đó: 150m2 đất ở và 255m2  đất vườn.

Giá khởi điểm: Tài sàn 1: 140.000.000 đồng và Tài sản 2: 240.000.000 đồng.

Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày đăng báo đến hết 10 giờ 30 phút, ngày 14/03/2017.

Thời gian hướng dẫn xem tài sản: 10 giờ 00 phút, ngày 14/03/2017.

Thời gian kết thúc nhận hồ sơ và tiền đặt cọc mua tài sản: Từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 30 phút, ngày 16/03/2016.

Ngày đấu giá: 9 giờ 00 phút, ngày 20/03/2017.

Địa điểm đấu giá: Số 37/4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 7, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Thông tin Liên hệ: 0903663591 (Mr.Minh).