Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Văn Thượng, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

(BĐT) - Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 4(3), tờ bản đồ số 14, thôn Văn Thượng, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.
Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Văn Thượng, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 4(3), tờ bản đồ số 14, thôn Văn Thượng, xã Xuân Canh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 2.260.993.500 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm sáu mươi triệu, chín trăm chín mươi ba nghìn, năm trăm đồng).

Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Hạn cuối ngày 18/02/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 29/02/2016.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 22/02/2016.

6. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 01/03/2016.

7. Địa điểm tổ chức: Phòng Đấu giá - Công ty CP Đầu tư, thương mại và đấu giá Hoàng Gia.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Nam Hải Lakeview - Khu đô thị Vĩnh Hoàng - quận Hoàng Mai - TP Hà Nội. ĐT: 04.62843536.