Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

(BĐT) - Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của một phần thửa đất số 10 tờ bản đồ số 8 tại thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của một phần thửa đất số 10 tờ bản đồ số 8 tại thôn Sơn Du, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 1.033.393.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm ba mươi ba triệu, ba trăm chín mươi ba nghìn đồng). Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 07/3/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Hết ngày 18/3/2016.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, thu tiền đặt trước: Đến hết ngày 11/3/2016.

6. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 23/3/2016.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - địa chỉ: tầng 7 tòa nhà Nam Hải - khu đô thị Vĩnh Hoàng - quận Hoàng Mai - TP Hà Nội. ĐT: 04.62843536.