Đấu giá quyền sử dụng đất tại Thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

(BĐT) - Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 15a, tờ bản đồ số 126 và thửa đất số 39(1), tờ bản đồ số 124 tại Thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá khối tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá

Tài sản thứ 1:

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 15a, tờ bản đồ số 126 tại Thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Giá khởi điểm của tài sản: 1.836.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi sáu triệu đồng). Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

Tài sản thứ 2:

Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 39(1), tờ bản đồ số 124 tại Thôn Nghĩa Lại, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

Giá khởi điểm của tài sản: 556.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm, năm mươi sáu triệu đồng). Chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng và các loại thuế khác.

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá bắt buộc phải đăng ký mua cả hai tài sản trên

2. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 07/3/2016.

3. Xem hiện trạng tài sản: Hết ngày 18/3/2016.

4. Bán hồ sơ mời đấu giá, thu tiền đặt trước: Đến hết ngày 11/3/2016.

5. Tổ chức bán đấu giá: Ngày 23/3/2016.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - địa chỉ: tầng 7 tòa nhà Nam Hải - khu đô thị Vĩnh Hoàng - quận Hoàng Mai - TP Hà Nội. ĐT: 04.62843536.