Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội

Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đất số 156, tờ bản đồ số 33 tại thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 770.858.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm bảy mươi triệu, tám trăm năm mươi tám nghìn đồng). Mức giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật.

3. Đăng ký đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 20/5/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 09/6/2016.

5. Bán hồ sơ, thu tiền đặt trước: Đến hết ngày 01/6/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 13/6/2016.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng – Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội. ĐT: 04.62843536.