Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Phước Long, Bình Phước

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Ban quản lý dự án xây dựng Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước – Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án xây dựng Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long.

Địa chỉ: Khu phố 5, P. Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất: 141 (Một trăm bốn mươi mốt) thửa đất - khu đất có ký hiệu LK20, LK21, LK22 thuộc khu trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Địa chỉ: Phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích 141 thửa đất đấu giá: 18.796,8 m2 (Mười tám ngàn, bảy trăm chín mươi sáu phẩy tám mét vuông).

Tổng giá khởi điểm của 141 thửa đất đấu giá: 129.829.683.100đ (Một trăm hai mươi chín tỷ, tám trăm hai mươi chín triệu, sáu trăm tám mươi ba ngàn, một trăm đồng).

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

Nguồn gốc: Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

(Các thửa đất được bán lẻ theo từng lô).

Cụ thể như sau:

Cụm LK20:

Tổng số thửa đất: 87 thửa (có ký hiệu từ LK20.1 đến LK20.21 và từ LK20.36 đến LK20.101);

Tổng diện tích: 11.441,6 m2 (Mười một ngàn, bốn trăm bốn mươi mốt phẩy sáu mét vuông)

Tổng giá khởi điểm: 74.937.749.100đ (Bảy mươi bốn tỷ, chín trăm ba mươi bảy triệu, bảy trăm bốn mươi chín ngàn, một trăm đồng).

Cụm LK21:

Tổng số thửa đất: 08 thửa (có ký hiệu từ LK21.1 đến LK21.8);

Tổng diện tích: 1.565,5 m2 (Một ngàn, năm trăm sáu mươi lăm phẩy năm mét vuông).

Tổng giá khởi điểm: 9.326.510.000đ (Chín tỷ, ba trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm mười ngàn đồng).

Cụm LK22:

Tổng số thửa đất: 46 thửa đất (có ký hiệu từ LK22.1 đến LK22.46);

Tổng diện tích: 5.789,7 m2 (Năm ngàn, bảy trăm tám mươi chín phẩy bảy mét vuông).

Tổng giá khởi điểm: 45.565.424.000đ (Bốn mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm hai mươi bốn ngàn đồng).

(Có Danh sách chi tiết các lô đất đấu giá kèm theo)

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 21/6/2018 đến ngày 13/7/2018 (trừ thứ bảy, chủ nhật) tại Ban quản lý dự án xây dựng Trung tâm hành chình và khu đô thị mới thị xã Phước Long và tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước;

- Thời gian, cách thức, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp từ ngày 21/6/2018 đến ngày 13/7/2018 (trừ thứ bảy, chủ nhật) tại Ban quản lý dự án xây dựng Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long;

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 21/6/2018 đến ngày 13/7/2018 tại khu đất đấu giá;

- Thời gian, địa điểm đấu giá: 08h30 ngày 16/7/2018 tại UBND phường Long Phước, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

Hình thức, phương thức đấu giá, tiền đặt trước và tiền hồ sơ tham gia đấu giá

Hình thức đấu giá: Bằng lời nói trực tiếp tại cuộc đấu giá. Tuy nhiên, tùy theo diễn biến của từng cuộc đấu giá và giá trị của từng thửa đất thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và Ban quản lý dự án xây dựng Trung tâm hành chính và khu đô thị mới thị xã Phước Long sẽ thỏa thuận lựa chọn hình thức đấu giá khác.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Bước giá của mỗi vòng đấu: 01% (Một phần trăm) giá khởi điểm của từng vòng đấu giá.

Tiền đặt trước: 05% giá khởi điểm của thửa đất đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá như sau:

+ Các lô đất có giá khởi điểm từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng thì mức thu là 200.000 đồng/hồ sơ.

+ Các lô đất có giá khởi điểm từ trên 500 triệu đồng thì mức thu là 500.000 đồng/hồ sơ.

Điều kiện tham gia đấu giá

Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có đủ năng lực pháp luật, năng lực tài chính được quyền đăng ký tham gia đấu giá.

6. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp 02 bộ (gồm 01 bản gốc và 01 bản photo) bao gồm:

- Đơn tham gia đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước phát hành;

- CMND và Sổ hộ khẩu hoặc Giấy phép kinh doanh (Nếu có) (Sao y bản chính);

- Có Giấy nộp tiền đặt trước đúng quy định (Đúng tên khách hàng tham gia đấu giá, đúng thửa đất đăng ký tham gia đấu giá và đủ số tiền đặt trước theo quy định). Khách hàng nộp bản photo và mang theo bản chính để đối chiếu.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, P. Tân Phú, TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước - SĐT: 02713.860.216 hoặc xem tại:

www.stp.binhphuoc.gov.vn ;

www.binhphuoc.gov.vn;