Đấu giá Quyền sử dụng đất tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Bảo Quang Minh bán đấu giá tài sản như sau:

1. Khu đấu giá CL 25 – Dự án hạ tầng nhà ở và dịch vụ đường 35m thị xã Phú Thọ:

Gồm 20 ô đất, từ ô số 40 đến ô số 53 và từ ô số 59 đến ô số 64, diện tích 115m2/ô, tổng diện tích 2300m2

Giá khởi điểm: 3.200.000 đồng/m2.

Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/ô đất

Phí đấu giá: 200.000 đồng/ô đất

2. Khu đấu giá CL 26 – Dự án hạ tầng nhà ở và dịch vụ đường 35m thị xã:

Gồm 05 ô đất, từ ô số 3 đến ô số 7, diện tích 115m2/ô, tổng diện tích 575m2

Giá khởi điểm: 3.200.000 đồng/m2.

Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/ô đất

Phí đấu giá: 200.000 đồng/ô đất

3. Khu đấu giá CL 28 – Dự án hạ tầng nhà ở và dịch vụ đường 35m thị xã:

Gồm 26 ô đất, từ ô số 8 đến ô số 33, diện tích 115m2/ô, tổng diện tích 2990m2

Giá khởi điểm: 3.200.000 đồng/m2.

Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/ô đất

Phí đấu giá: 200.000 đồng/ô đất

4. Khu đấu giá CL 29 – Dự án hạ tầng nhà ở và dịch vụ đường 35m thị xã:

Gồm 26 ô đất, từ ô số 42 đến ô số 47 và từ ô số 54 đến ô số 73, diện tích 115m2/ô, tổng diện tích 2990m2

Giá khởi điểm: 3.200.000 đồng/m2.

Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/ô đất

Phí đấu giá: 200.000 đồng/ô đất

5. Khu đấu giá CL 30 – Dự án hạ tầng nhà ở và dịch vụ đường 35m thị xã:

Gồm 62 ô đất, từ ô số 5 đến ô số 35, từ ô số 39 đến ô số 65, và từ ô số 69 đến ô số 72, diện tích 120m2/ô, tổng diện tích 7440m2

Giá khởi điểm: Từ ô số 5 đến ô số 35: 3.200.000 đồng/m2, từ ô số 39 đến ô số 65, và từ ô số 69 đến ô số 72: 2.950.000 đồng/m2

Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/ô đất

Phí đấu giá: 200.000 đồng/ô đất

6. Khu đấu giá Cầu Xóm Mận, Phường Âu Cơ.

Bao gồm 26 ô đất, diện tích mỗi ô từ 84.5 m2 đến 170 m2, tổng diện tích 2384.8 m2.

- Giá khởi điểm:

+ Từ ô số 10 đến ô số 23: 5.000.000 đồng/ 01 m2.

+ Từ ô số 31 đến 40: 4.000.000 đồng/ 01 m2.

+ Từ ô số 41 đến 42: 3.500.000 đồng/ 01 m2.

- Tiền đặt cọc:

+ Từ ô số 10 đến ô số 23: 60.000.000 đồng/ 01 ô.

+ Ô 31: 40.000.000 đồng/ 01 ô

+ Từ ô 32 đến 42: 100.000.000 đồng/01 ô

- Phí đấu giá: 200.000 đồng/ 01 ô.

7. Khu vực đấu giá Khu 5, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ

- Số ô đất đấu giá: Gồm 38 ô, diện tích mỗi ô từ 100 m2 đến 237 m2, tổng diện tích 6716,7m2.

- Giá khởi điểm:

- Từ ô 01 đến ô 08 và ô 11, 12, 33, 35, 38: 2.600.000 đồng/ 1m2.

- Các ô 51 đến ô 57 và ô số 60; 63 đến ô số 70: 1.800.000 đồng/ 1m2.

- Ô số 61, 62: 1.890.000 đồng/ 1m2.

- Ô 71: 1.620.000 đồng/ 1m2.

- Ô 72: 1.680.000 đồng/ 1m2.

- Từ ô 73 đến ô 77: 1.600.000 đồng/ 1m2.

- Tiền đặt cọc:

- Ô số 01: 80.000.000 đồng / 01ô.

- Ô số 02 đến ô số 38: 35.000.000 đồng/ 01 ô.

- Từ ô 51 đến ô số 75: 50.000.000 đồng.

- Ô số 76 đến 77: 45.000.000 đồng.

- Tiền phí đấu giá:

- Ô số 1: 500.000 đồng.

- Các ô còn lại: 200.000 đồng.

8. Khu vực đấu giá Khu giáp UBND xã Thanh Minh (Dộc Tuấn, xã Thanh Minh).

- Số ô đất đấu giá: Gồm 08 ô, từ ô số 06 đến ô 09, từ ô 15 đến ô số 18, diện tích mỗi ô từ 100m2 đến 144,25m2, tổng diện tích: 930,5m2.

- Giá khởi điểm:

- Từ ô 06 đến ô 09: 2.000.000 đồng/ 1m2.

- Từ ô 15 đến ô 18: 2.600.000 đồng/ 1m2.

- Tiền đặt cọc: 30.000.000 đồng/ 01 ô đất.

- Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 1 ô đất.

II – Thời gian thực hiện tổ chức đấu giá

1. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 13/01/2017 đến ngày 16/02/2016

Thời gian nộp hồ sơ, phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/02/2017 đến ngày 16/02/2017 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND thị xã Phú Thọ

2. Thời gian, địa điểm xem ô đất trên thực địa: Ngày 13/02/2017

3. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: 08h00’ ngày 18/02/2017 tại Hội trường UBND thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin liên hệ theo địa chỉ sau:

Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND thị xã Phú Thọ hoặc Công ty CP Đầu tư & Dịch vụ Bảo Quang Minh. Địa chỉ: Số 187, Tổ 8, phố Tân Thành, phường Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ; ĐT: 02103.853.838.