Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Long Mỹ, Hậu Giang

(BĐT) - Công ty cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 86,3 m2, loại đất ODT, thuộc thửa 222, tờ bản đồ số 11 và tài sản, công trình xây dựng gắn liền với đất. Tọa lạc tại khu vực 5, phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ ông Hồ Thanh Xuân và bà Lê Thanh Thúy).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 21/6/2018 đến 16h00 ngày 22/6/2018) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 31/5/2018 đến 08h00 ngày 25/6/2018 tại Văn phòng Công ty.

4. Giá khởi điểm: 4.607.662.000 đồng.

5. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 691.000.000 đồng.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 08h00 ngày 25/6/2018 tại Văn phòng Công ty.

- Điều kiện đăng ký: Tất cả các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về đất đai và pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Cách thức đăng ký: Nộp hồ sơ và tiền đặt trước trực tiếp tại Văn phòng Công ty trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 09h00 ngày 28/6/2018 tại Hội trường Công ty.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu được đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% so với giá khởi điểm), không quy định mức tối đa.

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty cổ phần Đấu giá Phương Nam

Số 35 Đường Trần Thủ Độ, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0939 00 77 88

Website: www.daugiaphuongnam.com