Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Bình Long, Bình Phước

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản do Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Bình Long ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P.Tân Phú, TX.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Bình Long, địa chỉ: P.Hưng Chiến, TX.Bình Long, T.Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản gồm:

a. Quyền sử dụng đất của 01 lô đất thuộc Khu dân cư đường Nguyễn Du, khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị, thời gian sử dụng lâu dài.

- Diện tích: 96,00 m2.

- Giá khởi điểm: 720.000.000 đồng.

b. Quyền sử dụng đất của 05 lô đất thuộc Quy hoạch dân cư khu vực Trường An Lộc B (giáp trường Quốc Quang), phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị, thời gian sử dụng lâu dài.

- Tổng diện tích: 824,14 m2.

- Tổng giá khởi điểm: 3.243.050.000 đồng.

c. Quyền sử dụng đất của 26 lô đất (chia thành 3 khu) thuộc Quy hoạch dân cư đường Đoàn Thị Điểm – Nguyễn Văn Trỗi, khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước bán theo khu, cụ thể như sau:

- Khu A gồm 09 lô (từ lô số 01 đến lô số 09); tổng diện tích: 1064 m2; giá khởi điểm: 4.252.705.125 đồng.

- Khu B gồm 09 lô (từ lô số 01 đến lô số 09); tổng diện tích: 1064 m2; giá khởi điểm: 4.255.765.125 đồng.

- Khu C gồm 08 lô (từ lô số 01 đến lô số 08); tổng diện tích: 898,2 m2; giá khởi điểm: 2.290.410.000 đồng.

- Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị, thời gian sử dụng lâu dài.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/6/2018 đến ngày 16/7/2018 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Bình Long.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: 

STT

Giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm

Mức thu tối đa(đồng/hồ sơ)

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

3

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

b. Tiền đặt trước: 20 % giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số 11997968 tại ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) Chi nhánh Bình Phước.

Thời hạn thu tiền đặt trước: Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 18/7/2018.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian: Từ ngày 03/7/2018 đến ngày 06/7/2018.

b. Địa điểm:

- Quyền sử dụng đất của 01 lô đất thuộc Khu dân cư đường Nguyễn Du, khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

- Quyền sử dụng đất của 05 lô đất thuộc Quy hoạch dân cư khu vực Trường An Lộc B (giáp trường Quốc Quang), phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

- Quyền sử dụng đất của 26 lô đất (chia thành 3 khu: A, B, C) thuộc Quy hoạch dân cư đường Đoàn Thị Điểm – Nguyễn Văn Trỗi, khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

7. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 27/6/2018 đến ngày 16/7/2018.

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Bình Long.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước hoặc Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Bình Long.

8. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Mọi tổ chức, cá nhân không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Mua hồ sơ và Nộp tiền đặt trước theo mục 5 thông báo này.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút,  ngày 19/7/2018.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại hội trường UBND thị xã Bình Long, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 0271.3.887.113; 02716.26.27.28; 0985421677; 0947845534 hoặc Chi nhánh Trung tâm Phát Triển Quỹ Đất thị xã Bình Long. ĐT: 0271.3.68.23.28.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!