Đấu giá quyền sử dụng đất tại thị Trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

Công ty Cổ phần Bán đấu giá Lạc Việt kính mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản sau:

Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là Tòa nhà Văn phòng số 26-28 phố Lý Thường Kiệt, thị Trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hải Hà.

Nguồn gốc: Tài sản thế chấp của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hải Hà, nay thuộc quyền xử lý thanh lý của Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu thủy.

Giá khởi điểm: 1.345.329.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bốn mươi lăm triệu, ba trăm hai mươi chín nghìn đồng chẵn) (giá chưa bao gồm thuế GTGT), trong đó:

+ Giá trị quyền sử dụng đất là: 538.131.600 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi tám triệu, một trăm ba mươi mốt nghìn, sáu trăm đồng) (tài sản thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT);

+ Giá trị công trình trên đất: 807.197.400 đồng (Bằng chữ: Tám trăm linh bảy triệu, một trăm chín mươi bảy nghìn, bốn trăm đồng) (Giá chưa bao gồm thuế GTGT 10%).

Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm triệu đồng chẵn).

Thời gian khách hàng tham khảo, mua hồ sơ đấu giá: Từ ngày 11/05/2016 đến hết ngày 31/05/2016  (trong giờ hành chính) (Không hoàn lại tiền mua hồ sơ trong bất kỳ trường hợp nào).

Xem tài sản: Từ ngày 11/05/2016 đến hết ngày 07/06/2016.

Thời gian thu hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước: Ngày 01/06/2016 đến hết ngày 07/06/2016 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Hồi 10h30 phút ngày 08/06/2016 tại Hội trường tầng 6, số 49 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội.

Mời các tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá liên hệ: Công ty CP Bán đấu giá Lạc Việt - Số 49, phố Văn Cao, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: 04.3247 4276.