Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do UBND thành phố Việt Trì ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ Tổ chức có Tài sản Đấu giá: UBND thành phố Việt Trì, Số 1166, đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên, địa chỉ Tổ chức Phối hợp Đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, đường Lê Quý Đôn, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá: Hai mươi sáu (26) ô đất ở, tại khu vực Đồng Láng Cầu, thuộc 02 phường Gia Cẩm, Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ, như sau:

TT

Ký hiệu ô đất

Diện tích (m2/1ô đất)

Giá khởi điểm (đồng/1m2)

Tiền đặt trước

(đồng/1ô đất)

Bước giá

(đồng/1m2)

Tiền hồ sơ

(đồng/1hồ sơ)

I

Khu vực II:02ô đất.

1

Ô số A-04

196,5

28.000.000

1.100.000.000

500.000

500.000

2

Ô sốC-09

225,0

28.000.000

1.260.000.000

500.000

500.000

II

Khu vực IV:03ô đất.

1

Ô số D-12

272,2

20.000.000

1.080.000.000

500.000

500.000

2

Ô số E-08

376,1

20.000.000

1.500.000.000

500.000

500.000

3

Ô số F-12

266,1

20.000.000

1.060.000.000

500.000

500.000

III

Khu vực V: 03ô đất.

1

Ô số G-02; ô số G-06, ô số G-07

240,0

18.000.000

860.000.000

500.000

500.000

IV

Khu vực VI:18ô đất.

1

Từ ôsố E-02 đến ô số E-07; ô số E-13; ô số E-14

330,0

17.000.000

1.120.000.000

500.000

500.000

2

Từ ô F-02 đến ô F-11

220,0

17.000.000

740.000.000

500.000

500.000

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 21, 22/6/2018 (Trong giờ hành chính), tại khu Đồng Láng Cầu, thuộc phường Gia Cẩm và phường Minh Nông, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày 19/6/2018 đến hết 16h00 ngày 06/7/2018, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Việt Trì.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Trong 3 ngày làm việc (Ngày 04,05,06/7/2018), nộp vào tài khoản số 4211 0000 299666 của Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Việt Trì, tại Ngân hàng BIDV Phú Thọ - Phòng Giao dịch Âu Cơ và hoàn thiện thủ tục tại Phòng Tài chính - Kế hoạch Việt Trì.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đấu giá (Từ ngày 12/7/2018), tại các Chi nhánh, Phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

7.1. Thời gian đăng ký: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 06/7/2018, tại Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Việt Trì.

7.2. Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Từ 07h30 ngày 09/7/2018, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Việt Trì (Địa chỉ: xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

9. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng cho từng ô đất, theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND thành phố Việt Trì (Địa chỉ: số 1166 đường Hùng Vương, phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Điện thoại: 0210 3 847 184.

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group (Địa chỉ: Số 44A, Ngõ 126, đường Lê Qúy Đôn, khu 5, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Điện thoại: 02106 266 699.

Hoặc tại UBND phường Gia Cẩm và UBND phường Minh Nông./.