Đấu giá Quyền sử dụng đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 27/HĐ-ĐGPN ngày 20/7/2016 và Phụ lục hợp đồng số 27.2/PLHĐ-ĐGPN ngày 06/02/2017 giữa Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh và Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam. Công ty CP Đấu giá Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất diện tích 180m2 loại đất ODT thuộc thửa đất số 544, tờ bản đồ số 16 và công trình xây dựng trên đất. Tọa lạc tại Khu vực 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ Lê Văn Trạng) Giá khởi điểm:1.061.108.960 đ (Một tỷ không trăm sáu mươi mốt triệu một trăm lẻ tám triệu chín trăm sáu đồng).

2. Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá và dự kiến tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 09/3/2017.

- Thời gian xem tài sản: Sau khi mua hồ sơ đấu giá, công ty sẽ thông báo lịch cụ thể.

- Hạn chót đăng ký đấu giá: Đến 16h00 ngày 09/3/2017.

- Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: 14h00 ngày 16/03/2017 Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh.

3. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam.

Số 33, Trần Quang Diệu, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 07113. 58.39.39 – 0911.634.999

Website: www.daugiaphuongnam.com