Đấu giá Quyền sử dụng đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 38/HĐ-ĐGPN ngày 08/9/2016 và Phụ lục hợp đồng số 38.2/PLHĐ-ĐGPN ngày 06/2/2017 giữa Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh và Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam. Công ty CP Đấu giá Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 635,8m2 thuộc thửa đất số 1345, 1485 tờ bản đồ số 02, loại đất CLN và tài sản gắn liền trên đất. Tọa lạc tại khu vực 1, phường 7, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ Lê Thanh Tùng và bà Huỳnh Mỹ Linh). Giá khởi điểm: 360.693.000 đ (Ba trăm sáu mươi triệu sáu trăm chín mươi ba ngàn đồng).

2. Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá và dự kiến tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 09/3/2017.

- Thời gian xem tài sản: Sau khi mua hồ sơ đấu giá, công ty sẽ thông báo lịch cụ thể.

- Hạn chót đăng ký đấu giá: Đến 16h00 ngày 09/3/2017.

- Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: 09h30 ngày 16/3/2017 tại Hội trường Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh.

3. Khách hàng có nhu cầu tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam.

Số 33 Đường Trần Quang Diệu, phường 1 TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 07113. 58.39.39 – 0911.634.999 (Mr Hiếu)

Website: www.daugiaphuongnam.com