Đấu giá Quyền sử dụng đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 54/HĐ-ĐGPN ngày 29/11/2016 và Phụ lục hợp đồng số 54.1/PLHĐ-ĐGPN ngày 06/02/2017 giữa Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh và Công ty CP Đấu giá Phương Nam. Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 21.969,6m2 (Trong đó: Phần đường nước có diện tích 58,1m2), loại đất 2L, thuộc thửa đất số 264, tờ bản đồ số 08. Tọa lạc tại ấp Thạnh Phú, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ Lê Hoàng Lĩnh). Giá khởi điểm: 1.301.040.000 đ (Một tỷ ba trăm lẻ một triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng).

2. Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá và dự kiến tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 09/3/2017.

- Thời gian xem tài sản: Sau khi mua hồ sơ đấu giá, công ty sẽ thông báo lịch cụ thể.

- Hạn chót đăng ký đấu giá: Đến 16h00 ngày 09/3/2017.

- Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: 08h30 ngày 16/3/2017 tại Hội trường Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Vị Thanh.

3. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam.

Số 33, Trần Quang Diệu, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 07113. 58.39.39 - 0911.634.999 (Mr Hiếu)

Website: www.daugiaphuongnam.com