Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam thông báo tiếp tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho hộ gia đình và cá nhân làm nhà ở tại phường  Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam gồm 14 lô chia làm 02 đợt, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá:

* Dãy A trên tuyến đường mặt cắt 42m: Gồm 04 lô (Lô A2; A3; lô A6; A7)  

+ Giá khởi điểm dự kiến: 11.500.000 đồng/m2  đến 16.000.000 đồng/m2

- Phí tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô

- Số tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/lô (Hai trăm triệu đồng)

* Dãy B trên tuyến đường mặt cắt 15,5 m: Gồm 10 lô (Từ lô B1 đến lô B4 và từ lô B12 đến lô B17)  

+ Giá khởi điểm dự kiến: 5.000.000 đồng/m2 đến 8.000.000 đồng/m2

- Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/lô

- Số tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/lô (Năm mươi triệu đồng)

2. Thời tiếp nhận khách hàng đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá:

Khách hàng có nhu cầu tham gia đến Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam để tham khảo hồ sơ, nhận mẫu đơn và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

Lưu ý: Khách hàng có thể đăng ký tham gia đấu giá nhiều lô trong một dãy, ở các dãy khác nhau, đăng ký tham gia dãy nào thì được đấu giá tại dãy đó.

Giá khởi điểm chính thức và số lượng các lô đất đưa ra đấu giá tại vị trí 2    phường Liêm Chính do UBND thành phố quyết định và được công bố tại thời điểm tổ chức phiên đấu giá.

Đợt 1: Gồm các lô A6; A7; lô B13 đến lô B17

- Thời gian nộp đơn đăng ký chậm nhất: 11h00’ ngày 23/02/2017.

- Thời gian thu tiền đặt trước: từ 7h30’ đến hết 16h00’ ngày 23/02/2017.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến 8h00’ ngày 24/02/2017.(Thứ sáu)

Đợt 2: Gồm các lô A2; A3; Lô B1 đến lô B4 và lô B12

- Thời gian nộp đơn đăng ký chậm nhất: 11h00’ ngày 06/03/2017.

- Thời gian thu tiền đặt trước: từ 7h30’ đến hết 16h00’ ngày 06/03/2017.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến 8h00’ ngày 07/03/2017.(Thứ ba)

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản (Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam). Đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn./.

Điện thoại: 03513.845.968.