Đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn  ủy quyền như sau:

Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Tên, địa chỉ người có tài sản: Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 24/5/2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng khu đất tại số 81, Đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn. Loại đất: Đất ở tại đô thị. Diện tích đất đấu giá là: 542,5 m2.

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Đơn giá khởi điểm đối với 01 m2 đất: 180.000.000 đồng/ m2 (Một trăm tám mươi triệu).      

- Giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất: 97.650.000.000 đồng (Chín mươi bảy tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng).

Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 07/5/2018 đến ngày 18/5/2018 tại khu đất số 81, Đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 03/5/2018 đến ngày 21/5/2018 tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước tại Ngân hàng trong các ngày 21, 22 và ngày 23/5/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản hoặc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.