Đấu giá Quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Chi nhánh Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn Miền Nam tại Kon Tum bán đấu giá tài sản như sau: