Đấu giá Quyền sử dụng đất tại Thành phố Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng 309m2 đất ở và tài sản gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 37, tờ bản đồ số 4 tại thôn Mai Hiên, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2. Giá khởi điểm: 2.801.398.770 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, tám trăm linh một triệu, ba trăm chín mươi tám nghìn, bẩy trăm bẩy mươi đồng). 

Mức giá trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ để chuyển quyền, chi phí làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 16/12/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 09/01/2017.

5. Bán hồ sơ mời đấu giá, thu tiền đặt trước: Đến hết ngày 26/12/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 11/01/2017. 

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Nam Hải – Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.

ĐT: 04.62843536.