Đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Hà Đông, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản – Sở Tư pháp TP. Hà Nội tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở như sau:

1. Khu đấu giá Ngõ Cổng, phường Kiến Hưng: Lô ĐG-05, Lô ĐG-07: 40 thửa, từ thửa số LK212 đến thửa LK231; từ thửa số LK302 m2 đến thửa LK321m2. Diện tích: Từ 49,06 m2 đến 54,13 m2. Giá khởi điểm: 33.200.000 đ/ m2.

2. Khu LK19a, 19b, X7, P, phường Dương Nội: 01 thửa A44. Diện tích: 50,0 m2. Giá khởi điểm: 43.900.000 đ/ m2.

3. Khu đấu giá X9, phường Yên Nghĩa: 03 thửa đất từ thửa LK1-1; LK1-2, LK1-3. Diện tích: Từ 39,6 đến 52,4 m2. Giá khởi điểm: 25.000.000 đ/ m2.

4. Khu giãn dân Đa Sỹ, phường Kiến Hưng: 01 thửa L39. Diện tích 603 m2. Giá khởi điểm: 37.000.000 đ/ m2.

- Tiền đặt trước chung cho các thửa đất là: 100.000.000 đ/ thửa (Một trăm triệu đồng trên thửa).

- Bước trả giá chung cho các thửa đất: 100.000 đ/ m2.

- Thời gian phát hành hồ sơ đấu giá: Từ ngày 18/6/2018 đến ngày 05/7/2018.

- Thời gian kiểm tra thực địa: Ngày 02/7/2018 và 03/7/2018.

- Thời gian nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá. Từ ngày 04/7/2018 đến ngày 05/7/2018.

- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Ngày 07/7/2018 tại Hội trường Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông.

Phương thức, hình thức đấu giá: Trả giá lên bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất quận Hà Đông.