Đấu giá Quyền sử dụng đất tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá như sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

Quyền sử dụng đất thuê Khu đất quy hoạch Chợ thuộc Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ: DT 10.071,20m2, mục đích sử dụng: Đất Chợ (DCH), thời hạn sử dụng: 50 năm (trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê). GKĐ: 3.967.000 đồng/m2

- Địa điểm, thời gian trưng bày tài sản: Khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ từ ngày thông báo đến 11 giờ 00 ngày 08/3/2017

- Xem hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 11 giờ 00 ngày 08/3/2017 tại Trung tâm.

- Đăng ký, thu tiền đặt trước: Từ ngày 06/3/2017 đến 11 giờ 00 ngày 08/3/2017.

- Bán đấu giá: Lúc 15 giờ 00 phút ngày 10/3/2017, tại Trung tâm.

Liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; ĐT: 0710. 3828864; Fax: 0710. 3782767;

Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.