Đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

(BĐT) - Thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở tại địa chỉ: Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 25, tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Nay là tổ 20, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)
Đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở tại địa chỉ: Thửa đất số 13, tờ bản đồ số 25, tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Nay là tổ 20, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội).

2. Giá khởi điểm: 2.539.540.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm ba mươi chín triệu, năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

Người mua chịu thuế, phí và lệ phí chuyển quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và các chi phí liên quan khác.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Hạn cuối ngày 18/02/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 29/02/2016.

5. Nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 22/02/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 03/3/2016.        

7. Địa điểm tổ chức: Phòng đấu giá - Công ty CP Đầu tư, thương mại và đấu giá Hoàng Gia.

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 07 tòa nhà Nam Hải Lakeview - Khu đô thị Vĩnh Hoàng - quận Hoàng Mai - TP Hà Nội. ĐT: 04.62843536.