Đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

CHI NHÁNH C.TY TNHH TM - DV VÀ ĐẤU GIÁ GIA LAI KON TUM TẠI TỈNH QUẢNG  NGÃI TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ SAU:

I. Tài sản bán đấu giá:

Quyền sử dụng đất có diện tích 208,5m2. Đất đã được UBND TP Quảng Ngãi cấp GCNQSDĐ số Đ 956900, vào sổ cấp GCNQSDĐ số 01334 QSDĐ/503/QĐ-UB ngày 19/7/2004.

Tài sản khác gắn liền với đất: Nhà cấp II; Diện tích xây dựng: 208,5m2; Diện tích sàn: 644,7m2. Số tầng: 04. Nhà chưa được cấp quyền sở hữu (Theo biên bản xác minh điều kiện thi hành án của CCTHADS TP Quảng Ngãi vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 16/3/2016).

- Giá khởi điểm: 4.400.000.000 đồng.

- Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/bộ; Tiền đặt trước là: 660.000.000 đồng.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày thông báo đến hết ngày 16/7/2016.

- Địa điểm xem tài sản: Số 69 đường Cách Mạng Tháng Tám, Tổ 6, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Hạn chót đăng ký đấu giá: 15 giờ 00 phút, ngày 18/7/2016.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: Dự kiến vào lúc 8 giờ 00, ngày 20/7/2016.

II. Địa điểm tổ chức bán đấu giá:

Chi nhánh Công ty TNHH TM - DV và Đấu giá Gia Lai Kon Tum tại tỉnh Quảng Ngãi.

* Khách hàng có nhu cầu mua hồ sơ đăng ký tại: Số 84 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành Phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ĐT: (055) 3837789 - Di động: 0905.011.306.