Đấu giá quyền sử dụng đất tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia tổ chức bán đấu giá tài sản sau:

1. Tên tài sản: Giá trị quyền sử dụng đất và Quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  tại Căn hộ 6 - Nhà B6 – TT Khí tượng Thủy văn, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số: 10109415245, hồ sơ gốc số 6348.2002.QĐUB/27602.2002 do UBND thành phố Hà Nội cấp ngày 13/9/2002.

2. Giá khởi điểm: 6.272.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, hai trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn). Người mua chịu mọi loại thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

3. Đăng ký tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản: Đến hết ngày 14/6/2016.

4. Xem hiện trạng tài sản: Đến hết ngày 06/7/2016.

5. Nộp tiền đặt trước: Đến hết ngày 20/6/2016.

6. Tổ chức đấu giá: Ngày 08/7/2016.

7. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Phòng Đấu giá – Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia.   

Liên hệ: Công ty CP Đầu tư, Thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Địa chỉ: Tầng 07, Tòa nhà Nam Hải Lakeview – Khu đô thị Vĩnh Hoàng – Quận Hoàng Mai – TP Hà Nội. ĐT: 04.62843536.