Đấu giá quyền sử dụng đất tại Phú Yên

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

- Tên đơn vị bán đấu giá tài sản: Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Phú Yên;

Địa chỉ làm viêc: Tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Tư Pháp tỉnh Phú Yên - 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

- Tên đơn vị có tài sản bán đấu giá: Ủy Ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

1. Danh mục tài sản bán đấu giá:

Quyền sử dụng đất Khu dân cư phía Bắc của khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa (thuộc dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa-giai đoạn 1).

(Bán theo từng khu dự án, không bán từng lô riêng lẻ)

- Tổng diện tích 159.522 m2, bao gồm 04 khu đất có đặc điểm như sau:

+ Khu số 1: Gồm 262 lô nhà ở liên kế, từ lô LK- 01 đến LK-07, diện tích 33.191m2 đất ở đô thị;

+ Khu số 2: Gồm 96 lô nhà ở biệt thự, từ lô BT-01 đến BT-08, diện tích 41.246, 951 m2 đất ở đô thị;

+ Khu số 3: Gồm 100 lô nhà ở biệt thự, từ lô BT-09 đến BT-18, diện tích 52.127,659 m2 đất ở đô thị;

+ Khu số 4: Gồm 10 lô đất thương mại dịch vụ, từ lô HH-01 đến HH-10, diện tích 32.956 m2.

Tổng giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá: 784.284.000.000đ, bao gồm 04 khu đất cụ thể như sau:

+ Khu số 1: (262 lô nhà ở liên kề): Giá khởi điểm 160.875.300.000đ

+ Khu số 2: (96 lô nhà ở biệt thự): Giá khởi điểm 200.558.070.450đ

+ Khu số 3: (100 lô nhà ở biệt thự): Giá khởi điểm 264.321.569.750đ

+ Khu số 4: (10 lô đất thương mại dịch vụ): Giá khởi điểm 158.529.400.000đ

3. Thời gian, địa điểm chốt hồ sơ và tổ chức bán đấu giá tài sản:

- Thời gian chốt hồ sơ cụ thể như sau:

+ Khu số 1: 15 giờ 00 ngày 26/5/2017.

+ Khu số 2: 15 giờ 00 ngày 02/6/2017.

+ Khu số 3: 15 giờ 00 ngày 09/6/2017.

+ Khu số 4: 15 giờ 00 ngày 16/6/2017.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá cụ thể như sau:

+ Khu số 1: bán đấu giá lúc 09 giờ 00 ngày 29/5/2017.

+ Khu số 2: bán đấu giá lúc 09 giờ 00 ngày 05/6/2017.

+ Khu số 3: bán đấu giá lúc 09 giờ 00 ngày 12/6/2017.

+ Khu số 4: bán đấu giá lúc 09 giờ 00 ngày 19/6/2017.

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên).

- Phí tham gia đấu giá: 3.000.000đ/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước:

+ Khu số 1: 16.000.000.000đồng/hồ sơ.

+ Khu số 2: 20.000.000.000đồng/hồ sơ.

+ Khu số 3: 26.000.000.000đồng/hồ sơ.

+ Khu số 4: 15.000.000.000đồng/hồ sơ.

- Thời gian nộp tiền đặt trước:

+ Khu số 1: Từ ngày 25/5/2017 đến 15 giờ 00 ngày 26/5/2017.

+ Khu số 2: Từ ngày 01/6/2017 đến 15 giờ 00 ngày 02/6/2017.

+ Khu số 3: Từ ngày 08/6/2017 đến 15 giờ 00 ngày 09/6/2017.

+ Khu số 4: Từ ngày 15/6/2017 đến 15 giờ 00 ngày 16/6/2017.

- Hình thức nộp tiền đặt trước: Nộp trực tiếp vào tài khoản hoặc chuyển khoản vào tài khoản tiền gửi của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Phú Yên số: 3713.0.1046277.00000 - Tại Kho bạc nhà nước tỉnh Phú Yên.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp một vòng duy nhất cùng lúc nộp tiền đặt trước.

- Thời gian tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến ngày giờ chốt hồ của tùng khu đất.

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày giờ chốt hồ của tùng khu đất.

- Thời gian đăng ký mua tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày giờ chốt hồ của tùng khu đất.

Khi đăng ký tham gia đấu giá tài sản nêu trên, người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp bộ hồ sơ cho Hội đồng bán đấu giá tài sản đáp ứng đủ các điều kiện, năng lực sau:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (Theo mẫu của Hội đồng bán đấu giá tài sản);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với tổ chức); chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với cá nhân);

Mọi chi tiết xin liên hệ tại trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên (số 68 Lê Duẩn, Phường 7, TP Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên), điện thoại 057.3843937.