Đấu giá quyền sử dụng đất tại P. Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Công ty cổ phần đấu giá Nam Giang thông báo bán đấu giá tài sản

TS1: Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 521, TBĐ số 79 – BĐĐC năm 2003 và tài sản gắn liền với đất là căn nhà số 20 Khu B, Khu phố 6, P. Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Đất ở: DT đất 125.0m2, sử dụng riêng, đất ở đô thị. Nhà ở: DTXD 90.0m2; DT sàn 320.6m2; kết cấu: Tường gạch, sàn BTCT, mái BTCT; nhà cấp 3; 04 tầng. GKĐ: 2.413.808.892 đồng.

Thời hạn đăng ký: TS1 đến 11h00 ngày 28/4/2016.

Thời hạn xem tài sản: đến trước ngày tổ chức đấu giá 02 ngày.

Đấu giá: lúc 09h00 ngày 10/5/2016 tại 21 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Liên hệ: 21 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Q1, TP.HCM.

ĐT: 08.39100057 – DĐ: 0906.726.722 – Website: www.daugianamgiang.vn.