Đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất trên trục đường Lê Lợi, TP. Huế

(BĐT) - Công ty CP tư vấn dịch vụ về tài sản bất động sản DATC chi nhánh Huế thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu đất trên trục đường Lê Lợi, TP. Huế

Về việc đấu giá quyền sử dụng đất Khu B (số 106 đến 114 đường Lê Lợi)

- Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế phối hợp với Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế tổ chức đấu giá quyền sử dụng Khu B (số 106 đến 114 đường Lê Lợi) - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế; cụ thể như sau:

I. TÊN, VỊ TRÍ, ĐẶC ĐIỂM QUỸ ĐẤT ĐẤU GIÁ:

1. Tên khu đất: Khu B - Khu đất trên trục đường Lê Lợi, thành phố Huế;

2. Địa chỉ khu đất: Từ số 106 đến 114 đường Lê Lợi, phường Phú Hội, thành phố Huế;

3. Diện tích khu đất đấu giá: 599,65 m2 (Có Bản đồ địa chính khu đất tỷ lệ 1/200 kèm theo).

4. Thông số quy hoạch xây dựng: Thực hiện theo các quy định tại Công văn số 2286/UBND-XD ngày 15/5/2013 của UBND tỉnh về thông số quy hoạch các khu đất trên đường Lê Lợi, thành phố Huế; trong đó có một số tiêu chí chính như sau:

- Chức năng sử dụng đất: Đất dịch vụ thương mại kết hợp ở;

- Mật độ xây dựng: ≤ 100%;

- Chiều cao công trình: ≤ 4 tầng (18m);

- Chỉ giới xây dựng: Trùng chỉ giới đường đỏ đường Lê Lợi.

  5. Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

  6. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất;

II. MỨC GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT:

1. Diện tích khu đất đấu giá quyền sử dụng đất: 599,65 m2;

2. Đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là: 76.200.000 đồng/m2;

3. Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất:

  599,65 m2 x 76.200.000 đồng/m2 = 45.693.330.000,0 đồng;

(Bốn mươi lăm tỷ, sáu trăm chín mươi ba triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng)

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu đất đã bao gồm lệ phí trước bạ về đất theo qui định.

* Bước giá: 2.000.000.000 đồng.

* Mức thu tiền đặt trước: 6.850.000.000,0 đồng

III. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo chức năng sử dụng đất và cam kết sử dụng đất đúng chức năng, đúng quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013, có dự án đầu tư để sử dụng khu đất phù hợp với quy hoạch;

Một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu); một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một công ty hoặc một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục III nêu trên được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường quy định (bao gồm có quy định về các loại giấy tờ kèm theo đơn) và đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá phát hành; trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng chức năng sử dụng đất, đúng quy hoạch, đúng các quy định của Luật Đất đai năm 2013, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ cấp phép xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình;

- Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch và quy định của Luật Đất đai 2013.

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 10 giờ 00 ngày 16/03/2017 tại vị trí khu đất theo thông báo bán đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ: Từ ngày ra thông báo cho đến 10 giờ 00 ngày 16/03/2017 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 ngày 13/03/2017 cho đến 10 giờ 00 ngày 16/03/2017 tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế. Khách hàng có thể nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào: tài khoản số 117000036730 của Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản, Bất động sản DATC tại thành phố Huế tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế (Số 20 Đường Hà Nội, TP Huế)

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 17/03/2017 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh TT Huế. Số 24 đường Lê Lợi, TP Huế. ĐT: 054.3898926. Website:batdongsan.thuathienhue.gov.vn

- Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế. ĐT: 054.3832542- 0914079393.