Đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Đại học Phố Hiến, Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt và Ban Quản lý (BQL) Khu Đại học Phố Hiến thông báo bán đấu giá tài sản như sau:

QSD đất xây dựng nhà ở tại Khu dân cư mới bắc Nu-10 Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

1.Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ: QSD 36 suất đất tại khu dân cư mới bắc Nu-10 Khu Đại học Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, cụ thể:

STT

Tên suất đất

Số suất

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đ/m2)

Tiền đặt trước (đồng)

1

Khu CL02 (đấu 28 suất):

28

LK 1.

1

142,50

20,000,000

200.000.000

LK 2 đến LK 20.

19

110,00

17,000,000

150.000.000

LK 64 đến LK 70.

7

90,00

15,000,000

100.000.000

LK 71.

1

133,50

18,000,000

150.000.000

2

Khu CL04 (đấu 08 suất):

8

LK 1; LK 38.

2

98,50

18,000,000

150.000.000

LK 2 đến LK4; LK 35 đến LK 37.

6

100,00

14,000,000

100.000.000

Tổng

36

674,50

 

 

Tiền mua hồ sơ: Áp dụng chung cho tất cả các suất đất là 500.000 đ/ suất đất.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Hồi 8h30’, ngày 24/3/2018 (thứ Bảy) tại Hội trường UBND xã Nhật Tân.

3. Thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 09/3/2018 đến 17h00, ngày 21/3/2018 tại UBND xã Nhật Tân, xã An Viên, huyện Tiên Lữ; Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

 - Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 21/3/2018 đến 17h00, ngày 22/3/2018, bằng hình thức chuyển khoản.

4. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo thời gian, địa điểm nêu trên.

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt, 49 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, ĐT: 0243.2004577. Ban Quản lý Khu Đại học Phố Hiến, Tầng 3, số 45 Đường Trưng Trắc, P. Quang Trung, TP. Hưng Yên. ĐT: 0221.3515156.