Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

(BĐT) - Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 06/HĐ-ĐGPN ngày 06/02/2017 giữa Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Vị Thủy và Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam. Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản sau:
Đấu giá Quyền sử dụng đất tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

1. Tài sản bán đấu giá: Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 13.984m2. (Trong đó: đất trồng lúa (LUC) có diện tích 12.640m2, đất BHK có diện tích 1.344m2) thuộc thửa đất số 588, 760, 1077, 439, tờ bản đồ số 02. Tọa lạc tại ấp 9A1, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (Hồ sơ Nguyễn Thanh Hùng & Phan Thị Phi).

Giá khởi điểm: 908.960.000 đ (Chín trăm lẻ tám triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng).

2. Thời gian tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá và dự kiến tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h00 ngày 09/03/2017.

- Thời gian xem tài sản: Sau khi mua hồ sơ đấu giá, công ty sẽ thông báo lịch cụ thể.

- Hạn chót đăng ký đấu giá: Đến 16h00 ngày 09/03/2017.

- Thời gian dự kiến tổ chức bán đấu giá: 08h30 ngày 16/03/2017 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam.

3. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đấu giá Phương Nam.

Số 33, Trần Quang Diệu, phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: 07113. 58.39.39 – 0911.634.999 (Mr Hiếu)

Website: www.daugiaphuongnam.com