Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Văn Giang, Hưng Yên

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản do UBND huyện Văn Giang ủy quyền như sau:

1. Tên của tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Văn Giang

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 60 suất đất để xây dựng nhà ở tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Cụ thể:

- Khu số 01 (Đấu 11 suất): Giá khởi điểm (GKĐ) 15,000,000 đ/ m2. Diện tích (DT) 70m2.

- Khu số 02 (Đấu 5 suất): GKĐ từ 15,000,000 đ/ m2 đến 20,000,000 đ/ m2. DT từ 93.1 m2 đến 109 m2.

- Khu số 04 (Đấu 17 suất): GKĐ từ 15,000,000 đ/ m2 đến 20,000,000 đ/ m2. DT từ 70 m2 đến 131 m2.

- Khu số 05 (Đấu 14 suất): GKĐ từ 15,000,000 đ/ m2 đến 17,000,000 đ/ m2 DT từ 80 m2 đến 132 m2.

- Khu số 07 (Đấu 11 suất): GKĐ từ 17,000,000 đ/ m2 đến 20,000,000 đ/ m2 DT từ 192.5 m2 đến 283.7 m2.

- Khu số 08 (Đấu 1 suất): GKĐ 30,000,000 đ/ m2. DT 117 m2.

- Khu số 09 (Đấu 1 suất): GKĐ 20,000,000 đ/ m2. DT 110.6 m2.

4. Tiền đặt trước: Từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 7h30’ thứ Bảy, ngày 23/6/2018 tại Hội trường Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Văn Giang.

6. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Phương thức trả giá lên.

7. Cách thức đăng ký, thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:  Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện và năng lực đăng ký, mua hồ sơ, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 05/6/2018 đến 17h00’, ngày 21/6/2018 (trong giờ hành chính) tại UBND huyện Văn Giang.

 - Thời gian nộp tiền đặt trước: Cả ngày 21/6/2018, buổi sáng từ 7h30’, buổi chiều từ 13h30’ đến hết giờ hành chính tại bộ phận một cửa UBND huyện Văn Giang.

Mọi thông tin liên hệ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Giang, số điện thoại: 0221.3933154 và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt, số điện thoại: 024.32115234 hoặc 0935378899.