Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Trần Đăng, xã Hoa Sơn; Khu ao Lò Vôi thôn Bặt Ngõ, Khu ao các Cụ, ao Ông Tiêu thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt, thôn Phí Trạch, xã Phương Tú; Khu xứ Đồng Dài I; Đồng Dài II xã Hòa Xá,  huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội như sau:   

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

· Thôn Trần Đăng, Hoa Sơn: 14 thửa đất.  GKĐ: 6.200.000 đ/m2.

· Khu ao Lò Vôi, thôn Bặt Ngõ, Liên Bạt: 18 thửa đất. GKĐ: 4.700.000 đ/m2.

· Khu ao Các Cụ, thôn Vũ Ngoại, Liên Bạt: 11 thửa đất. GKĐ: 5.000.000 đ/m2.

· Khu ao Ông Tiêu, thôn Vũ Ngoại, Liên Bạt: 16 thửa đất. GKĐ: 3.900.000 đ/m2.

· Thôn Phí Trạch, Phương Tú: 37 thửa đất. GKĐ: 2.600.000 đ/m2.         

· Khu xứ Đồng Dài I; Đồng Dài II, Hòa Xá: 20 thửa đất. GKĐ: 5.500.000 đ/m2.

2. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại phiên đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

4. Thời gian phát hành hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 16/3/2018 đến 17 giờ 00, ngày 30/3/2018 (trong giờ hành chính trừ thứ Bảy, Chủ nhật ) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước:

- Thời gian: Từ ngày 28/3/2018 đến 17 giờ 00 phút, ngày 30/3/2018.

- Số tiền đặt trước: Từ 30.000.000 đ  - 50.000.000 đ; 300.000.000 đ.

- Địa điểm: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, 322 Phố Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa.

6. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

Vào 8h30, ngày 03/4/2018 (Thứ 4) tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Ứng Hòa.

Các thông tin xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ứng Hòa. Số điện thoại: 0243.3980886.