Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá và TVXD Thanh Hoá thông báo bán đấu gía tài sản do UBND huyện Triệu Sơn ủy quyền như sau: