Đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thường Tín, Hà Nội

(BĐT) - Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thường Tín phối hợp với Công ty cổ phần đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản như sau:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mời đấu giá Quyền sử dụng đất ở vị trí tại các xã:

Tự Nhiên, Ninh Sở, Chương Dương, Dũng Tiến, thị trấn Thường Tín,

huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

  - Khu đất đấu giá ở vị trí tại các xã: Tự Nhiên, Ninh Sở, Chương Dương, Dũng Tiến, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP Hà Nội.

- Giá khởi điểm, bước giá, phí tham gia đấu giá, khoản tiền đặt trước tham gia đấu giá của các thửa đất:

 

TT

Vị trí đất đấu giá tại các xã

Khu đất


đất

Thửa
đất

DT thửa (m2)

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước( từ 1% -15%)

Bước giá

Phí tham gia

1

Xã Tự Nhiên

Khu KDDV xâm canh xã Hòa Bình

 

09

70.50

16,000,000

100,000,000

200,000

500,000

10

70.50

16,000,000

2

Xã Chương Dương

Xóm 2

 

02

79.90

2,500,000

30,000,000

200,000

200,000

05

88.80

2,500,000

06

89.30

2,500,000

07

79.90

2,500,000

3

Xã Ninh Sở

 

Lô V

51

92.90

8,600,000

100,000,000

200,000

500,000

4

Xã Dũng Tiến

thôn Cao Xá

 

04

124.30

2,200,000

40,000,000

200,000

200,000

13

120.90

2,200,000

16

120.90

2,200,000

17

120.90

2,200,000

18

120.90

2,200,000

5

Thị trấn Thường Tín

Khu tổ dân phố Nguyễn Du

 

01

59.35

16,000,000

100,000,000

200,000

500,000

02

61.40

16,000,000

03

61.00

16,000,000

 

04

79.60

18,000,000

05

80.35

18,000,000

06

113.82

18,000,000

Khu tập thể BV Thường Tín

Lô 8

19

94.10

16,000,000

100,000,000

200,000

500,000

20

89.23

16,000,000

Khu tập thể cơ quan TT Thường Tín

Lô I

Từ thửa số 01 đến thửa số -09

DT mỗi thửa là 60.00

16,000,000

100,000,000

200,000

500,000

Lô II

Thửa 10,11,12

DT mỗi thửa là 60.00

16,000,000

100,000,000

200,000

500,000

1, Thời gian tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày 20/4/2017

- Người tham gia đấu giá tham khảo qua 02 hình thức:

+ Tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thường Tín. Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín (Bên trong UBND huyện).

+ Tại các trang điện tử (được in và tải miễn phí):

Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên & Môi trường Hà Nội: http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn/

Cổng thông tin điện tử UBND huyện Thường Tín, TP Hà Nội: http://www.thuongtin.hanoi.gov.vn/

2, Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, thu tiền phí tham giá và tiền đặt trước:

a. Thời gian: Khách hàng nộp hồ sơ, phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời gian 02 ngày từ 8h00’ ngày 22/5/2017 đến 17h00 ngày 23/5/2017 (giờ hành chính).

b. Phương thức nộp phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo 02 hình thức:

- Nộp trực tiếp tại Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Thường Tín; Từ 8h00 ngày 22/5/2017 đến 17h00 ngày 23/5/2017 (giờ hành chính).

- Nộp chuyển khoản : Tên tài khoản: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Thường Tín

Tài khoản số: 3591.0.9079874.00000 tại Kho bạc Nhà nước huyện Thường Tín.

Nội dung: (Tên người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại xã Tự Nhiên (hoặc xã Ninh Sở….), huyện Thường Tín, Hà Nội.

c. Phương thức nộp hồ sơ theo 02 hình thức:

- Nộp trực tiếp tại: Chi nhánh Phát triển Quỹ đất Thường Tín.

- Gửi qua thư đảm bảo về địa chỉ: Chi nhánh phát triển quỹ đất Thường Tín – Địa chỉ: Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

3, Thời gian, địa điểm thăm thực địa:

Ngày 24/5/2017 người tham gia đấu giá thăm hiện trạng các lô đất đấu giá tại các xã: Tự Nhiên, Ninh Sở, Chương Dương, Dũng Tiến, thị trấn Thường Tín. Sáng từ 9h00’ đến 11h30’. (Có cán bộ Chi nhánh PTQĐ Thường Tín hướng dẫn tại chỗ).

Người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất không phải thông qua đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất

4, Thời gian xét điều kiện người tham gia đấu giá: Ngày 24/5/2017

5, Thời gian mở phiên đấu giá: 8h30’ ngày 26/5/2017 (Thứ Sáu)..

- Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Tại Hội trường Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.